Η προστασία αυτών που
έχουν αξία για εσάς, είναι μια
επένδυση που αποδίδει.

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Ασφάλεια Αυτοκινήτου
από 44 €

Ασφάλεια Μηχανής

Ασφάλεια Μηχανής από
23 €

Ασφάλεια Φορτηγού

Ασφάλεια Φορτηγού
από 23 €

Ασφάλεια Ταξί

Ασφάλεια Σπιτιού

Ασφάλεια Σπιτιού
από 33 €

Ασφάλεια Σκάφους

Ασφάλεια Σκάφους
από 24 €

Επειδή το αυτοκίνητο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινότητα μας.

Τα σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης, εξασφαλίζουν πλήρως τη μοτοσυκλέτα και τον οδηγό.

Αναλαμβάνουμε λοιπόν να προστατέψουμε την κατοικία σας με ευέλικτους συνδυασμούς παροχών, με κάθε «πακέτο» ν’ αποτελεί μία πρόταση ολοκληρωμένης κάλυψης.

Υγεία

Η υγεία, το σημαντικότερο αγαθό, προστατεύεται από ποικίλα εναλλακτικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

EASYCHOICE

Προγράμματα για επιχειρήσεις

Περιουσία

Ολοκληρωμένες λύσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα εμπορεύματα, τις πρώτες ύλες και το λοιπό περιεχόμενο της επιχείρησής σας.

Αστική Ευθύνη

Κάλυψη απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή του προσωπικού της επιχείρησής σας.

Ομαδική

Αναγνωρίζοντας ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της, δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζομένους σας.

Μεταφορών

Ασφαλίστε τα εμπορεύματά σας έναντι κινδύνων κατά τη μεταφορά και τη μεταφόρτωσή τους, προστατεύοντας την περιουσία σας.

EASYCHOICE

Προγράμματα για ιδιώτες

Αυτοκίνητο

Συγκρίνεις και επιλέγεις ανάλογα με τις ανάγκες σου, πακέτα κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Κατοικία

Πρωτοποριακές καλύψεις οι οποίες εξασφαλίζουν τα περιουσιακά σας στοιχεία από πιθανούς και αβέβαιους κίνδυνους.

Μηχανή

Συγκρίνεις και επιλέγεις ανάλογα με τις ανάγκες σου, πακέτα κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Υγεία

H επιλογή της καλύτερης περίθαλψης στις καλύτερες συνθήκες είναι δικαίωμά σας. Επενδύστε σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.