Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό της Αστικής Ευθύνης, πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί αυτοβούλως από παράλειψή του ή από αμέλεια, σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά σε τρίτο, τον οποίο και υποχρεούται να αποζημιώσει.

Η γενικότητα και η ευρύτητα του ορισμού δεν αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις που μπορεί να εγείρει ο θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων :
  • Οικιών
  • Καταστημάτων
  • Γραφείων
  • Κέντρων Διασκέδασης
  • Κινηματογράφων / Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
 • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Ιδιωτική – Οικογενειακή Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών

easychoice insurance