Ασφάλιση Σύνταξης

Ασφάλιση Σύνταξης

Προγράμματα σύνταξης πλήρως προσαρμοσμένα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της καθημερινότητας, τα οποία σας παρέχουν την άνεση να καταβάλετε το ασφάλιστρο που εσείς επιθυμείτε, όποτε το επιθυμείτε, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές σας.

Προγράμματα βασικής ασφάλισης ζωής περιοδικών καταβολών, που ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλιστηρίων τύπου Unit-Linked (ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις).