Aσφάλιση Ζωής


Aσφάλιση Ζωής

Η δύναμη των Ασφαλειών Ζωής συνίσταται στο ότι, με σχετικά χαμηλό κόστος, εξασφαλίζετε την οικογένειά σας με ένα σημαντικό κεφάλαιο απέναντι στην περίπτωση που συμβεί σε εσάς το ατυχές γεγονός. Επίσης, εάν η οικογένεια αδυνατεί να αντεπεξέλθει, η Ασφάλεια Ζωής δύναται να προσφέρει πολύτιμη οικονομική βοήθεια για έκτακτες περιπτώσεις όπως διαταραχή της υγείας, ατυχήματα, ή ανικανότητα για εργασία.


8 περιπτώσεις για να αποκτήσετε Ασφάλεια Ζωής :
  • Διατήρηση της ποιότητας ζωής της οικογένειάς σας
  • Αποκατάσταση των παιδιών σας
  • Άμεση διαφύλαξη ενός περιουσιακού στοιχείου
  • Προστασία της ακίνητης περιουσίας σας
  • Κάλυψη πιθανού ή και απρόβλεπτου κινδύνου
  • Εξόφληση των -ενδεχόμενων- δανείων σας
  • Προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες
  • Φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων σας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

easychoice insurance

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0EasyChoice

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το EasyChoice

Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Αδιάφορος, Αναποφάσιστος, Ταλαιπωρημένος Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Αστείο, Διασκεδαστικό, Ανόητο Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Χαρούμενος, Ικανοποιημένος, Ευγνώμων Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Λυπημένος, Απογοητευμένος, Μπερδεμένος, Θυμωμένος

Feedback

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το EasyChoice

Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Αδιάφορος, Αναποφάσιστος, Ταλαιπωρημένος Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Αστείο, Διασκεδαστικό, Ανόητο Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Χαρούμενος, Ικανοποιημένος, Ευγνώμων Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Λυπημένος, Απογοητευμένος, Μπερδεμένος, Θυμωμένος