Ασφάλιση Κατοικίας

Η κατοικία σας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία και έχετε επενδύσει σ’ αυτήν όχι μόνο οικονομικά αλλά και συναισθηματικά. Καθημερινά όμως εκτίθεται σε πολλούς κινδύνους, που οφείλονται σε φυσικούς αλλά, συχνά δυστυχώς, και σε ανθρώπινους παράγοντες.

Η φωτιά, η έκρηξη, ο σεισμός, η πλημμύρα, πολύ περισσότερο η κλοπή μπορούν ανά πάσα στιγμή να απειλήσουν τη μόνη ίσως περιουσία σας. Αναλαμβάνουμε λοιπόν να προστατέψουμε την κατοικία σας με ευέλικτους συνδυασμούς παροχών, με κάθε «πακέτο» ν’ αποτελεί μία πρόταση ολοκληρωμένης κάλυψης. Ανάλογα πάντα με τις ανάγκες σας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από το πιο απλό έως το πλέον σύνθετο. Τα πακέτα αυτά προσφέρουν πλήθος παροχές κάτι παραπάνω από χρήσιμες σε περίπτωση που συμβεί κάποιο… δυσάρεστο γεγονός – μην τα ξαναλέμε…ενδεικτικά:

ΠΑΚΕΤΟ Α’
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 • ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
 • ΕΚΡΗΞΗ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ)
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
 • TΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
 • και ακόμη:

 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ


ΠΑΚΕΤΟ Β’

Προσφέρει όλες τις καλύψεις του πακέτου Α’ κι επιπλέον καλύπτει τις ζημιές από:

 • ΘΡΑΥΣΗ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • και ακόμη:

 • ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ


ΠΑΚΕΤΟ Γ’

Προσφέρει όλες τις καλύψεις των πακέτων Α’ και Β’ κι επιπλέον καλύπτει τις ζημιές από:

 • ΘΥΕΛΛΑ
 • ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ
 • ΧΙΟΝΙ
 • ΠΑΓΕΤΟ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΕΚΡΗΞΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (για τις ίδιες ζημιές του)
 • ΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (μόνο για ιδιοκτήτες Ακινήτων)
 • και ακόμη:

 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ


ΠΑΚΕΤΟ Δ’

Προσφέρει όλες τις καλύψεις των πακέτων Α’, Β’ και Γ’ κι επιπλέον καλύπτει:

 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
 • ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
 • ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ-ΘΥΡΩΝ και ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ – ΖΗΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ κ.λ.π.
 • ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 • ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΖΗΜΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)
 • και ακόμη:

 • ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

* Το Πακέτο Δ’ παρέχεται αποκλειστικά σε μόνιμες κατοικίες


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σύγχρονης, φρέσκιας φιλοσοφίας, απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες και στον τρόπο ζωής σας, το Νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικιών Από Κάθε Κίνδυνο απευθύνεται στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών υψηλών προδιαγραφών ως προς την κατασκευαστική τους αξία όπως και το περιεχόμενό.

Καλύπτει τις φθορές που θα συμβούν στο σπίτι σας ή στο περιεχόμενο του από οποιαδήποτε αιτία: οποιαδήποτε ζημιά από τυχαίο γεγονός, με εξαίρεση μόνο τις “παραδοσιακές εξαιρέσεις” της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς.