Ασφάλιση Υγείας

Η υγεία, το σημαντικότερο αγαθό, προστατεύεται από ποικίλα εναλλακτικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχει ο φορέας κοινωνικής ασφάλισής σας και τη διασφάλιση των υπηρεσιών της επιλογής σας, ακόμη και χωρίς τη μεσολάβηση του κοινωνικού σας φορέα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ:


Ασφάλιση για μια ζωή

Κάθε πρόγραμμα μπορεί να εξασφαλίσει ισόβια τον ασφαλισμένο, τον /τη σύζυγο και τα παιδιά.

Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να επιλέξει με πλήρη ελευθερία το νοσηλευτικό ίδρυμα που εμπιστεύεται, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, χωρίς κανένα περιορισμό. Σε περίπτωση χρήσης συμβεβλημένου με την εταιρία ιδιωτικού ή δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, προβλέπεται προνομιακή μεταχείριση.

Ελεύθερη επιλογή θέσης

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν όποια θέση δωματίου επιθυμούν.

Ασφάλιση εξαρτωμένων μελών

Οι παροχές και τα προνόμια που απολαμβάνει ο ασφαλισμένος δύνανται να επεκταθούν σε όλη την οικογένειά του. Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Τα παιδιά καλύπτονται ως εξαρτώμενα μέλη μέχρι και την ηλικία των 25 ετών. Στη συνέχεια, εφ’ όσον ασφαλισθούν με δικό τους ασφαλιστήριο, καλύπτονται ισόβια.

Έκπτωση ασφαλίστρου

Για την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, προβλέπεται έκπτωση ασφαλίστρου για τους συζύγους και τα παιδιά.

Φοροαπαλλαγή

Τα ασφάλιστρα προγραμμάτων υγείας, ατυχημάτων και ζωής, μειώνουν τον φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Συμπληρωματική λειτουργία

Κάθε πρόγραμμα δύναται να λειτουργήσει και επικουρικά, είτε σε συνδυασμό με κάποιον φορέα κοινωνικής ασφάλισης, είτε με βάση οποιοδήποτε ομαδικό ασφαλιστήριο, εξυπηρετώντας έτσι καλύτερα τις ανάγκες του ασφαλισμένου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο
  • Δίκτυο Ιατρών
  • Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων
  • Δίκτυο Νοσηλευτικών Μονάδων
  • Υφιστάμενες Συνεργασίες με Νοσοκομεία