Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Επειδή το αυτοκίνητο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινότητα μας κι επιπλέον σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, επιλέγοντας μια από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες το διασφαλίζετε απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο κι εκ παραλλήλου εξασφαλίζετε μοναδικά προνόμια.

Τα σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, εξασφαλίζουν πλήρως το όχημα και τον οδηγό με πρωτοποριακές καλύψεις.

Μέσα από την EasyChoice έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το «πακέτο» καλύψεων που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας. Το κάθε πακέτο προσφέρεται με μειωμένο κόστος καθώς περιλαμβάνει καλύψεις που θα κόστιζαν ακριβότερα αν τις αποκτούσατε μεμονωμένα. Επιπλέον, μπορείτε να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε κάλυψη θεωρείτε χρήσιμη.

Ιδού λοιπόν τα μοναδικά προνόμια που απολαμβάνετε ασφαλίζοντας το αυτοκίνητο σας σε μια από τις συνεργαζόμενες εταιρίες:
  • Πρωτοποριακές Καλύψεις και Παροχές
  • Άμεση Αποζημίωση
  • Φροντίδα σε περίπτωση Ατυχήματος
  • Συνεργαζόμενα – Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία
  • Οδική Ασφάλεια
  • Νομική Προστασία
  • Πανελλαδικό Δίκτυο Εξυπηρέτησης
  • Οικονομικότερα Ασφάλιστρα
  • Φιλικός Διακανονισμός

* Εάν έχετε πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, συνταξιοδοτικό ή πυρός κατοικίας, δικαιούστε επιπλέον έκπτωση για το αυτοκίνητο σας σε ορισμένες από τις συνεργαζόμενες εταιρίες.