Ασφάλιση Σκαφών

Για κάθε τύπο σκάφους, ιδιωτικής, επαγγελματικής ή αθλητικής χρήσης, τόσο για μικρά σκάφη όσο και για yachts, τα προγράμματα ασφάλισης σκαφών ξεχωρίζουν για την ευελιξία τους καθώς ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας και εγγυώνται την ιδανική σχέση κόστους και παροχών.

Ολοκληρωμένα και ευπροσάρμοστα, τα προγράμματα ασφάλισης σκαφών αναψυχής παρέχουν καλύψεις για τον κίνδυνο της Αστικής Ευθύνης του ιδιοκτήτη του σκάφους, για ζημιά ή ατύχημα που ενδέχεται να συμβεί σε επιβαίνοντες και σε τρίτους, καθώς και για την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης*.

Σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου, για σκάφη αναψυχής ( 1/11/85 cl. 328) και με όρους συμβολαίου της εταιρίας, τα ασφαλιστικά προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα να καλυφθούν τα εξής:

  • Η ολική απώλεια σκάφους λόγω κακοκαιρίας, κλοπής ή πυρκαγιάς (μέσα ή έξω από τη θάλασσα)
  • Η μερική ζημιά από πυρκαγιά ή από κλοπή κατόπιν διάρρήξης
  • Η ίδιες ζημιές από σύγκρουση ή προσάραξη
  • Η τεκμαρτή ολική απώλεια (όταν το ολικό κόστος επισκευής ξεπερνά την ασφαλιζόμενη αξία)
  • Η ρυμούλκηση
  • Η ναυαγιαιρεσία

*Από την 13/1/2000, με το νόμο 2743/99, η ασφάλιση των σκαφών αναψυχής έγινε υποχρεωτική. Στον νόμο εντάσσονται όλα τα σκάφη που έχουν μήκος πάνω από 7 μέτρα όπως και όλα τα ταχύπλοα.

easychoice insurance