Τεχνικές Ασφαλίσεις


Τεχνικές Ασφαλίσεις

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην ασφαλιστική αγορά. Παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο, με μοναδικές εξαιρέσεις εκείνες που ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ενδεικτικές καλύψεις:
 • Ασφάλιση Κατασκευής Έργων ή/και Συναρμολόγησης Εγκαταστάσεων
  Συμβόλαια: Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων
  (Contractors’ All Risks Insurance – CAR)
  Συμβόλαια: Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης
  (Erection All Risks Insurance – EAR)
 • Ασφάλιση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργολάβου (δομικές μηχανές)
  Συμβόλαιο: Ασφάλιση Δομικών Μηχανών και Μηχανικού Εξοπλισμού
  Εργολάβων (Contractors’ Plant & Equipment – CPM)
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  Συμβόλαιο: Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  (Electronic Equipment Insurance – EEI)
 • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
  Συμβόλαιο: Μηχανικών Βλαβών
  (Machinery Breakdown Insurance – MB)
 • Ασφάλιση Απώλειας Κερδών συνεπεία Μηχανικής Βλάβης
  Συμβόλαιο: Απώλειας Κερδών συνεπεία Μηχανικής Βλάβης
  (Machinery Failure Loss of Profit Insurance – MLOP)
 • Ασφάλιση Αλλοίωσης Εμπορευμάτων συνεπεία Μηχανικής Βλάβης
  Συμβόλαιο: Αλλοίωσης Εμπορευμάτων συνεπεία Μηχανικής Βλάβης
  (Deterioration of Stock Insurance – DOS)
 • Ασφάλιση Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού
  Συμβόλαιο: Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού
  (Civil Engineering Completed Risk – CECR)

easychoice insurance

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
[wpsr_button id="8878"]
[wpsr_button id="9417"]EasyChoice

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το EasyChoice

Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Αδιάφορος, Αναποφάσιστος, Ταλαιπωρημένος Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Αστείο, Διασκεδαστικό, Ανόητο Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Χαρούμενος, Ικανοποιημένος, Ευγνώμων Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Λυπημένος, Απογοητευμένος, Μπερδεμένος, Θυμωμένος

Feedback

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το EasyChoice

Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Αδιάφορος, Αναποφάσιστος, Ταλαιπωρημένος Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Αστείο, Διασκεδαστικό, Ανόητο Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Χαρούμενος, Ικανοποιημένος, Ευγνώμων Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω λέξεις: Λυπημένος, Απογοητευμένος, Μπερδεμένος, Θυμωμένος