Ασφάλιση Πυρός

Ασφάλιση Πυρός

Ανεξάρτητα από το εύρος, την περιοχή ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας ενυπάρχουν και, ως συνήθως, είναι απρόβλεπτοι.

Με δεδομένο το ότι η ασφάλιση ενός βιομηχανικού ή ενός υψηλού εμπορικού κινδύνου παρουσιάζει πολλές ιδιομορφίες, οι καλύψεις που παρέχονται διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του επιχειρηματία και το είδος της επιχείρησης, προσφέροντας έτσι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που δύναται να καλύπτει κάθε κίνδυνο ή επισφάλεια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους καλυπτόμενους κινδύνους:
 • Πυρκαγιά
 • Άμεση πτώση κεραυνού
 • Ρύπανση από καπνό
 • Πυρκαγιά από γειτονικό δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλος βλάβη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημία από πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω βραχυκυκλώματος μηχανημάτων / ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, υπερχείλιση δεξαμενών
 • Διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων ή / και εγκαταστάσεων αποχέτευσης
 • Τυχαία διαρροή sprinklers
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που διασπείρονται από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Κλοπή με διάρρηξη και ληστεία
 • Ληστεία ταμειακής μηχανής (hold up) με απειλή και άσκηση βίας
 • Καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Απομάκρυνση συντριμμάτων
 • Έξοδα / αμοιβές αρχιτεκτόνων, έξοδα αδειών κλπ σχετικών απαιτήσεων δημοσίων αρχών
 • Νόμιμη αστική ευθύνη έναντι γειτόνων και τρίτων
 • Αυτόματη κάλυψη σχετικά με νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Δαπάνες για την αποφυγή και ελαχιστοποίηση ζημίας
 • Ποιοτική αλλοίωση προϊόντων που βρίσκονται εντός ψυγείων
 • Σεισμός και πυρκαγιά από σεισμό
 • Απώλεια κερδών συνεπεία συντελέσεως καλυπτομένων κινδύνων

Προστατέψτε και διασφαλίστε την επιχείρηση σας μέσα από τις προτάσεις που θα σχεδιάσουμε μαζί.

easychoice insurance